SetParameter fonksiyonu, PSO için gerekli olan parametrelerin set edilmesi için kullanılmaktadır. Class create edildikten sonra SetParameter kullanılmadan, PSO çalıştırılamaz ve kullanılamaz.

Bu methodun almış olduğu parametreler;
  • int numberParticles: (Parçacık sayısı) 20 ile 40 arasındadır. Birçok problem için 10 parçacık kullanmak yeterlidir. Bazı zor veya özel problemlerde ise 100 veya 200 parçacık kullanılması gerekebilir.
  • int iterationCount: (İterasyon sayısı) Durdurma koşulu. Maksimum iterasyon sayısına ulaşıldığında işlem durdurulur.
  • short dimensions: (Boyut) Fonksiyonun kaç boyutlu olduğunu belirtmektedir. Genellikle işlemler 2 boyutludur.
  • double Xmin: Parçacıkların bulunmuş olduğu aralığın minimum değeri
  • double Xmax: Parçacıkların bulunmuş olduğu aralığın maximum değeri
  • double weight: (Eylemsizlik ağırlığı) global ve yerel arama yeteneğini dengelemek için kullanılır. weight değer 1'den küçük olmalı ve her iterasyonda doğrusal olarak azaltılmalıdır.
  • double c1: (Stokastik hızlanma sabiti) Parçacığın kendi tecrübelerine göre hareket etmesini sağlayan sabit.
  • double c2: (Stokastik hızlanma sabiti) Parçacığın sürü tecrübesine göre hareket etmesini sağlayan sabit.

Last edited May 15, 2012 at 8:58 PM by ramazanulucay, version 4

Comments

No comments yet.