Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization), popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir.

Algoritma;
1. Adım: Her parçacığı başlangıç konumuna getir.
2. Adım: Her parçacık için uygunluk değerini hesapla
3. Adım: Uygunluk değeri Pbest değerinden daha iyi ise yeni değeri Pbest olarak ayarla.
4. Adım: Tüm parçacıkların bulduğu Pbest değerinin en iyisini, tüm parçacıkların Gbest’i olarak ayarla,
5. Adım: Her parçacık için parçacık hızını hesapla ve parçacık konumunu güncelle
6. Adım: Maksimum itersyon sayısına ulaşılmadıysa veya minimum hata koşulu sağlanmadıysa 2. adıma geri dön.

Last edited May 15, 2012 at 8:37 PM by ramazanulucay, version 1

Comments

No comments yet.