Bu algoritma, karıncaların doğal davranışlarını taklit ederek sürekli ve süreksiz problemleri çözmek için kullanılır. Bu algoritmaların en çok kullanıldığı problem TSP(travelling salesman problem) yani seyahat eden tüccar problemidir.

Karınca kolonisi yöntemi pozitif geri beslemeli bir yöntemdir. Bu yöntemde temel alınan karıncaların davranışını biraz açıklarsak , bir karınca evi(nest) ile besin(food) kaynağı arasında gidip gelmek için çevre şartlarına göre gidebileceği yolları belirler. Bu yollardan birinden geçen ilk karınca yolun kısalığına göre (yol kısa ise daha çok olmak üzere) yola koku bırakır bu kokuya phremone denir. Daha sonra gelen karıncalar da aynı şeyi yaparak yolda devam ederler. Bir karınca iki yolun birleştiği noktada bir yol tercihi yapacaktır. Bu yolun seçimini öncelikle yoldaki koku miktarına, ikinci derecede ise rasgelelikle yapar yani bir yol hem koku miktarına hem de randomize bir ölçütle tercih edilir. Eğer yol sadece koku ile seçilecek olsaydı bütün karıncalar sadece ilk geçen karıncanın geçtiği yolları tercih edecek ve bu nedenle ilk seçilen yola kıyasla daha kısa yolları keşfetme imkanını bulamayacaktı.

Last edited May 20, 2012 at 4:43 PM by ramazanulucay, version 1

Comments

No comments yet.